Una de les formes d’arribar a més gent amb els teus vídeos és amb la promoció en Youtube

En la nostra agència de publicitat hem realitzat diferents produccions audiovisuals promocionades en Youtube. Els resultats solen ser molt positius. D’aquesta manera recomanem, sempre que cerquem notorietat per a una marca, fer publicitat en aquesta xarxa.

Formes que utilitzem per a promocionar en Youtube

Resultats de cerca

Aquest tipus de promoció és similar al de GoogleAds. Els nostres vídeos apareixeran en resultats de cerques. En aquest tipus de promoció haurien d’utilitzar-se generalment vídeos que resolguen un problema.

True view in stream

És un tipus d’inserció del nostre vídeo durant mínim 5 segons abans que l’usuari acabe un. En la nostra opinió aquesta és la forma de promoció més atractiva que ofereix Youtube.

datos promoción in stream view - publicidad en youtube - productora alicante

Les produccions audiovisuals promocionades en Youtube han d’estar adaptades al mitjà

Durada flexible

Gràcies a la naturalesa d’Internet el nostre vídeo pot tenir una durada variable. Açò facilita tasques de creativitat, podent jugar millor amb el missatge, en contraposició als vídeos publicitaris per a televisió que havien d’ajustar-se a blocs de temps tancats. 

Temps de visualització

Cal tenir en compte que en general la gent saltarà el nostre vídeo. Per açò, malgrat tenir un temps flexible, cal procurar enganxar a l’audiència abans dels 5 segons després dels quals l’espectador pot saltar el vídeo.

Veu en off per a qui no està mirant la pantalla

En moltes ocasions s’utilitza Youtube com un mitjà d’escolta, per açò cal tenir en compte aquest públic. La veu en off ens assegura que l’oïent de Youtube rep profitosament una part del nostre missatge audiovisual.

SEO VS redacció creativa en Youtube

Si bé la creativitat i redacció SEO xoquen en la redacció web, en Youtube harmonitzar les dues tècniques és més complicat.

D’una banda, els títols dels vídeos originals tenen més protagonisme i aquests poden no incloure les paraules clau. D’altra banda, cal tenir en compte la paraula clau per la qual volem posicionar. Com menys en la descripció del vídeo i les seues etiquetes.

Inserció a la web corporativa

En cas de disposar d’una web corporativa és convenient generar una entrada en el nostre blog o portfolio. Presentant el vídeo i inserint-ho en una entrada. D’aquesta manera cohesionem la imatge dins d’internet, posant en valor l’esforç realitzat en Youtube.

Si necessites un contractar un bon equip contacta a info@sarsiapublicitat.com o 0034 622638904.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *