Fotografia corporativa

La fotografia corporativa realça els valors de l’empresa. Esta és la primera sessió de fotografia per a empreses o institucions que s’ha d’afrontar. Si bé totes les fotografies realitzades per a una empresa entren dins de la definició de corporatives. Hi ha un tipus de fotografies centrades a realçar els valors de l’empresa, les quals són més institucionals. Tot i que conceptualment han de veure més amb la fotografia publicitària. No obstant això, les fotografies corporatives no necessàriament estan pensades per a una campanya.

Si vols tenir una bona fotografia corporativa contacta amb el +34622638904 o envía un mail a info@sarsiapublicitat.com.

Publicitària

La fotografia publicitària s’aplica en diferents tipus de produccions. La seua intencionalitat és persuasiva i el missatge és més elaborat. Es tenen en compte la integració amb arts gràfiques, suports, vídeos i qualsevol ús creatiu que se li vaja a donar.

Esdeveniments

La fotografia d’esdeveniments és important en la imatge de les empreses. Cobrir fotogràficament qualsevol esdeveniment relacionat amb l’empresa sempre ens aporta material original per a futures accions de comunicació. A més de sostenir una funció de record sobre la història de l’empresa.

Producte

La seua aplicació generalment s’aplica al disseny de catàlegs o al comerç electrònic. En general es busca una fotografia neutra.
Existeix una fotografia de producte que es troba dins la publicitària. Esta és la fotografia de bodegó, la qual s’elabora amb un missatge davant les fotografies neutres.

Fotografia web

Actualment existeix una demanda molt forta de fotografia per a continguts web, tant publicitària com corporativa. En una web necessitem un apartat corporatiu que descriga la nostra empresa, espai que està més relacionat amb la fotografia corporativa. No obstant, en el cas de les fotografies per a catàlegs online o botigues, la fotografia té un enfoc més publicitari.

Contacta amb la nostra agència per a servicis de fotografia per a empreses i institucions

Gràcies al nostre equip podem cobrir qualsevol servici de fotografia corporativa per a empreses i qualsevol tipus d’institució. Adaptant-nos als diferents gèneres d’este art visual.