Sàrsia ofereix un servei professional de fotografia de producte de qualitat

La fotografia de producte és essencial per a mostrar un producte a qui no ho pot veure directament. Tant en web com en catàleg i publicitat se sol utilitzar la fotografia de producte.

És molt important la forma en que decidim mostrar el producte. La fotografia ha de ressaltar les qualitats estètiques del producte, ajudant a la venda del mateix. Existeixen dos vessants principals de la fotografia de producte. D’una banda la fotografia per a catàlegs o botigues online. Estes fotografies solen tenir fons neutres i en general únicament mostren el producte. D’altra banda existeixen les fotografies per a campanyes de publicitat, les quals tens un vessant més creatiu i se solen mostrar dins d’un context.

Si necessites un servei professional de fotografia de productes, contacta amb Sàrsia. Pots fer-ho enviant-nos un email a info@sarsiapublicitat.com, o cridant-nos al +34622638904.

La fotografia per a catàlegs

Se centra en mostrar el producte. Se sol realitzar sobre fons blancs o neutres perquè siguen fàcils d’integrar en el disseny dels catàlegs.

Tradicionalment els catàlegs s’han imprès en paper de major qualitat, ressaltant el valor de les fotografies. En l’actualitat és freqüent l’ús del catàleg digital, el qual podem mostrar en una tablet o ordinador. També podem fer còpies del document de forma gratuïta, i no té un pes físic. Pot tenir forma de web o de PDF interactiu. (Consulte el servei de maquetació de catàlegs).

La fotografia de producte publicitària

Ha de tenir en compte l’anunci en el qual es va a utilitzar. Normalment la idea de la fotografia és més concreta que en la fotografia de catàlegs, és més habitual que el producte estiga al costat d’uns altres per a integrar-ho en una escena. En la fotografia publicitària se solen usar models per a afavorir la identificació amb el públic objectiu.

La fotografia de producte sol realitzar-se en estudi fotogràfic ja que en general se centra en el propi objecte.

En definitiva, Sàrsia és una agència de publicitat que ofereix servicis professionals en fotografia de producte. Si busques un bon acabat compta amb els nostres servicis de productora audiovisual a València.