Sàrsia Publicitat desenvolupa el seu treball com agència de comunicació corporativa a València.

La comunicació corporativa és una forma global d’enfocar la imatge d’una organització.
En primer lloc, analitzem les relacions amb els públics. Seguidament detectem problemes de comunicació corporativa. Tots ells relacionats amb la imatge que projectem sobre estos públics.

Sàrsia pot gestionar la imatge de marca de la teua empresa de forma creativa. Contacta amb l’agència de publicitat a València per a gestionar la teua comunicació corporativa. També pots demanar més informació per a executar plans de comunicació corporativa. Envia’ns un email a info@sarsiapublicitat.com o crida’ns al +34622638904.

Anàlisi de la imatge corporativa

Analitzem la percepció que els públics tenen de l’organització per a detectar problemes de comunicació usant diferents eines d’investigació de públics. Podem realitzar enquestes o entrevistes entre altres tècniques d’investigació. Les conclusions de l’anàlisi determinaran els objectius a establir en la comunicació.

Estratègies i objectius de la comunicació corporativa

Hem de tindre clara com a empresa els objectius que volem aconseguir en la comunicació de la nostra organització. És important ser realista en els objectius tenint en compte factors com la competència i els recursos disponibles.

Confia la creativitat de la teua empresa a l’equip creatiu de l’agència de publicitat Sàrsia.

Creativitat i planificació

En la nostra agència de comunicació corporativa la creativitat i la planificació de les accions de comunicació van unides. Esta estratègia s’ha de determinar al mateix temps. Així tindrem uns missatges efectius sobre els nostres públics amb la finalitat de millorar la imatge corporativa de l’organització.

Elecció de canals per comunicar amb efectivitat

Per a tindre una correcta comunicació utilitzem qualsevol canal eficient entre l’organització i els seus públics. Som una empresa amb experiència en la comunicació en internet. Hem creat webs, realitzat campanyes publicitàries en xarxes socials, gestió de community management i gestió de canals en Youtube.

Tota comunicació ha de transmetre els valors de l’organització a tots els seus públics, tant interns com externs, inclosos els mitjans de comunicació.

És important gestionar la imatge de marca amb una cohesió visual aconseguida amb un estil de disseny associat a l’organització i els seus valors.