La nostra agència desenvolupa plans de comunicació que milloraran la teua imatge corporativa

Estos plans de comunicació tenen com objectiu general millorar la imatge de la institució en un any. Una comunicació planificada i estratègica repercuteix directament en els objectius d’una empresa o organització. Per exemple, en les empreses repercuteix en les ventes, en les associacions en el nombre de socis o assistents. Així com en institucions educatives pot augmentar el nombre de matrícules. Desenvolupar la comunicació de forma planificada és un valor afegit al nostre producte.

Si vols millorar la teua imatge i augmentar les teues ventes, pots desenvolupar un pla de comunicació anual des de 600€ al mes. Contacta al +34622638904 o info@sarsiapublicitat.com.

Anàlisi

Analitzem la imatge corporativa, posant especial atenció en els punts en què es pot millorar la imatge. Sempre prioritzem aquells que siguen més urgents o en els que el retorn d’inversió siga més potencial.
És important conèixer la imatge que l’empresa té en els diferents públics, tant interns com externs. Amb açò aconseguim tindre una visió àmplia de la comunicació.

Estratègia

Després de conèixer els objectius generals de l’empresa marcarem uns objectius de comunicació. És important centrar-nos en objectius realistes, a curt, mitjà i llarg termini. Només així s’aconseguirà tindre una comunicació cohesionada i coherent en el temps.

Accions

Traçarem una llista d’accions. Generalment dividim entre les tasques de producció creativa i les de difusió de les dites produccions. Estes accions han de tindre un ordre lògic que optimitze la implantació de l’estratègia ben calendaritzada.

Calendari

Plantegem un calendari mínim a un any vista. El correcte compliment del calendari és clau per a l’èxit en la comunicació de l’empresa. Una vegada tancada l’estratègia anual el calendari serà la guia bàsica de control per a la comunicació.

Avaluació

Cada acció s’ha d’avaluar de forma individual. Quan finalitze el calendari anual es farà una anàlisi més global. La combinació d’estes avaluacions ajudarà a traçar l’estratègia per a l’any següent.