Per a què serveix tindre plans de comunicació corporativa

1. Imatge amb sentit i millora de la gestió

Desenvolupar un pla de comunicació corporativa dota a la nostra imatge de sentit, cohesionant els valors de l’organització. Tots els esforços estaran optimitzats i compartiran objectius globals comuns. Tindrem una millor gestió des del punt de vista comunicatiu així com des del punt de vista econòmic.

Si vols millorar la teua imatge i augmentar les teues vendes pots desenrotllar un pla de comunicació anual des de 600€ al mes. Contacta en el +34622638904 o info@sarsiapublicitat.com.

2. Valor afegit

Sempre que es desenrotlla el pla d’este tipus es crea un valor afegit a la marca. Estem donant-nos a conèixer al mateix temps que detectant i resolent problemes de comunicació. Entrem en una millora estratègica i constant que afecta tota l’empresa.

3. Millora les vendes

Millorar la imatge corporativa afecta directament les vendes. La imatge que existeix de l’empresa influeix directament en la decisió de compra. És per això que podem avaluar la millora en les vendes després d’una acció publicitària o d’una altra índole per mitjà del càlcul del retorn d’inversió.

 

Parts d’un pla de comunicació corporativa

Anàlisi

Analitzar els principals factors que influeixen en la imatge de marca. En primer lloc la imatge visual corporativa. També els canals a través en què l’empresa es dóna a conèixer. Ací analitzarem des de la web o les xarxes socials fins a la publicitat o el vestuari. Hem de conèixer a més els públics de l’empresa, especialment el nostre client tipus i el nostre client real. És important establir determinar el nostre posicionament respecte a la competència.

Estratègia

Després de l’anàlisi hem de fixar uns objectius de millora i traçar una estratègia per a aconseguir-los. Per tant hi ha de decidir els canals i mitjans de comunicació que utilitzarem. Així mateix cal determinar les accions. Que es planificaran per a aconseguir els objectius en un termini determinat.

Canals i mitjans

En el nostre cas som experts en el canal online i els seus mitjans. Des de la publicitat en xarxes socials, a la producció de textos, fotografia i vídeo en el lloc web. Utilitzem també els mitjans de comunicació clàssics com: premsa, ràdio, publicitat exterior o impressions.

Cal tindre en compte a més els canals interns de comunicació així com la comunicació interpersonal.

Accions

Hem d’elaborar una llista d’accions per a aconseguir els objectius del pla. Estes accions s’han d’organitzar per mitjans i canals de comunicació. Així aconseguirem tindre una visió global del treball i traslladar-la a la planificació i posterior execució. Amb poques paraules dividim les accions per un costat de “producció”; i per un altre de “difusió”.

Planificació i execució

Arribats a este punt hem d’elaborar un calendari que s’ha de complir de forma estricta. Este és el punt que diferenciarà un bon pla de comunicació. Planificant optimitzarem les accions de producció i difusió de manera que el treball siga fluid i eficient.

Pressupost

El pressupost ha de quedar clar, així com qualsevol ampliació del mateix ha de quedar reflectit en l’informe final d’avaluació. Dins del pressupost del pla de comunicació corporativa s’han de reflectir tant els costos externalitzats com els costos interns destinats a este pla.

Avaluació de resultats

S’han d’anar realitzant avaluacions periòdiques dels resultats, tant en impacte com en vendes. Al finalitzar el pla anual s’ha d’entregar un informe més elaborat. Sempre ha d’incloure suggeriments per a nous plans de comunicació corporativa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *