La inversió en publicitat de les empreses

Quant a la inversió en publicitat en les empreses, comentarem l’estudi realitzat per InfoAdex, empresa que es dedica a recopilar informació i realitzar un control de l’activitat publicitària a Espanya. El dit estudi va albirar que els sectors que més invertien en publicitat a nivell espanyol eren:

  1. Automoció
  2.  Distribució
  3. Finances
  4. Servicis públics i privats
  5. Bellesa i higiene

Entre estos 5 sectors sumen una inversió total en publicitat per a l’any 2018 de 2168,2 milions d’euros.

Abans de començar amb el nostre eèxit de les empreses.studi sabíem la importància que tènia la publicitat en el desenrotllament i 

No importa si l’empresa és xicoteta, mitjana o de grans mides, totes elles necessiten una estratègia per a posicionar-se en el mercat. Ens trobem amb mercats de gran grandària que sense la publicitat i la diferenciació bé podrien oferir productes homogenis. No obstant això, tenim mercats que per a res són comprats de competència perfecta, existeixen barreres d’entrada, les empreses tenen poder per a manipular els preus (pel que no serien preu-acceptants) , els consumidors no sempre tenen una informació completa, simètrica i gratuïta.

Les empreses volen generar beneficis i la millor manera de fer aquests és mitjançant les vendes. Per a això és necessari que les persones sàpien que és el que estàs venent.

La inversió publicitària de les empreses de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia.

Aquest estudi es va plantejar amb la intenció de conéixer millor el mercat en el qual treballem, conéixer les empreses de la nostra zona, així com saber quals eren les seues necessitats i mètodes d’actuació.

En el nostre estudi es van plantejar 5 preguntes de resposta oberta:

  1. Han treballat abans amb alguna productora audiovisual o amb alguna agència de comunicació? 
  • A aquesta pregunta la gran majoria de les empreses enquestades van contestar que “Sí” concretament un 82,35% enfront del 17,65% que va contestar que no. Aqueixes empreses que no han fet treballs de publicitat eren en la seua majoria del sector de la fabricació de plàstic.

Pregunta 1

2. Quins són els serveis de comunicació audiovisual que han realitzat?

  • En les respostes a aquesta pregunta es distingeixen principalment 6 grups: espots, vídeos corporatius, vídeos de producte, disseny de web, disseny d’app i disseny de bàners. Observem una clara inclinació pels espots.

3. Solen contractar campanyes de comunicació audiovisual per a projectes específics?

4. Tenen plans anuals d’imatge i comunicació?

  • Observem com la gran majoria d’empreses inverteix i tenen partides de despesa destinades a la publicitat, la imatge i la creació de valor. D’aqueix 25% d’empreses que van contestar que “no” el 33% tenia com a objectiu per a aquest 2020 tindre una partida destinada a publicitat. En aquests casos es tractava d’empreses que fins a aqueix moment no havien comptat amb un departament de màrqueting.

5. Tenen aquests plans de comunicació externalitzats?

  • Tal com es mostra en el gràfic existeix un “empat” entre la realització interna de la comunicació i la realització mixta. A més, observem com de les empreses que realitzen els plans de comunicació de manera mixta, totes elles realitzaven l’estratègia en el seu propi departament de màrqueting i recorrien a empreses de publicitat i producció audiovisual per a la realització de vídeos, espots…

Conclusions:

Podem afirmar que la gran majoria d’empreses enquestades feien algun treball de producció audiovisual i/o publicitat. Hi ha una clara preferència pels treballs audiovisuals, més concretament pels espots i els vídeos corporatius. La immensa majoria de les empreses que realitzen algun tipus de publicitat compten amb plans anuals i és una minoria d’empreses les que tenen el 100% dels plans externalitzats. Trobem com no existeix una preferència clara entre portar els plans de comunicació de manera interna o de manera mixta. No obstant això, aquelles empreses que realitzen la comunicació de manera mixta, solen portar ells a cap l’estratègia i externalitzar la producció audiovisual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *