La publicitat condueix al desenvolupament comercial

El motiu pel qual la publicitat informa sobre un producte no és pel mer fet de donar-lo a conéixer. Si s’informa del bé o servei és amb l’objectiu de crear un mercat per a aquest producte. Per tant podem afirmar que la publicitat serà generadora de nous mercats i per tant la publicitat condueix al desenvolupament comercial.

Sempre es parla del cost que suposa per a les empreses la inversió en publicitat però poc es coneix sobre el seu rol econòmic de major, o com és la publicitat un motor del desenvolupament econòmic.

Si podem considerar a la publicitat com a motor de l’economia és perquè la publicitat genera  consum, innovació i competència.  La publicitat estimula el creixement del consum, accelera la difusió de la innovació i promou la competència.

Invertir en publicitat redueix el cost de les empreses i augmenta el benestar dels consumidors

La publicitat té l’objectiu d’aconseguir que augmenten les vendes. Si això s’aconsegueix, aquest augment es veurà reflectit en un augment de la producció. En augmentar l’escala de producció es dóna el fenomen que en economia es coneix com a “economies d’escala”. Això vol dir es produirà una disminució dels costos de l’empresa com a conseqüència d’augmentar la producció.

Aquesta reducció dels costos empresarials es traslladarà als preus dels béns i serveis produint un augment del poder de compra dels consumidors. Notarem per tant un augment de nivell de vida. És a dir, s’haurà aconseguit un augment del desenvolupament econòmic i social.

La publicitat i els seus números, en quina manera contribueix la publicitat al desenvolupament comercial

La comunicació comercial és un mitjà molt important quan parlem d’introduir una nova marca o un producte al mercat. La notorietat o el valor de marca no s’aconsegueix de la nit al dia.

Darrere de l’èxit d’una campanya comercial resideix un bon pla de comunicació, un estudi minuciós dels mitjans de difusió, així com conéixer perfectament als consumidors. La publicitat requereix temps i diners.

En el següent gràfic podem observar un creixement de la inversió en milions d’euros, on la inversió per a l’any 2018 es va situar en 12.835,50 milions d’euros.

La publicidad conduce al desarrollo comercial
Inversió en publicitat a l’Estat espanyol en milions d’euros.

D’altra banda, la despesa en publicitat televisada en el 2019 és d’al voltant del 38,8% i a més podem destacar com el mitjà on més s’ha invertit en publicitat ha sigut la televisió.

En la següent taula podem observar la inversió en publicitat a l’Estat en milions d’euros en relació amb el PIB des de l’any 2014 a l’any 2018.

Total del la inversió publicitària en relació amb el PIB

També podem assenyalar com els principals sectors que inverteixen en publicitat a Espanya són el sector l’automoció, restauració, finances, bellesa i higiene i alimentació. Observant el gràfic anterior podem destacar com en els últims anys s’ha invertit més en mitjans no convencionals que en mitjans convencionals. L’any 2018 els mitjans convencionals van suposar el 0,46% del PIB espanyol enfront del 0,60% que correspon a la inversió en mitjans no convencionales.

La publicitat suposa una reducció en els preus dels béns i serveis

A causa de el  50 aniversari, la ZAW, (Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft) l’Associació Central de l’Economia Publicitària Alemanya, va publicar un estudi titulat “El valor afegit de la publicitat”. En aquest estudi es recalca que malgrat la creença popular de que la publicitat contribueix a augmentar els preus, la realitat és molt diferent.  La publicitat contribueix a l’augment de la competència. Això al seu torn pressiona la taxa d’inflació, aconseguint d’aquesta manera una disminució en els preus.

“La taxa d’inflació és un procés econòmic provocat pel desequilibri existent entre la producció i la demanda. Causa una pujada continuada dels preus de la major part dels productes i serveis, i una pèrdua del valor dels diners per a poder adquirir-los o fer ús d’ells.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *