Objectius de la investigació

El principal objectiu de la investigació telefònica és la determinació de les necessitats de cada empresa a fi d’obtindre resultats dels aspectes a millorar en cada empresa.

Conéixer com organitza la comunicació l’empresa

Una bona organització de la comunicació en les empreses és clau a l’hora d’establir uns objectius que posteriorment hauran de complir-se.

És fonamental conéixer amb que plans de comunicació compte l’empresa i com els organitza.

Ús de la Xarxes Socials per a comunicar-se amb els seus client.

Un ús adequat de les xarxes socials, aporta major visibilitat i prestigi a les empreses. Com a objectiu en la investigació, és esbrinar quin ús s’esta donant a les Xarxes Socials i si estan complint amb l’objectiu proposat.

Resultats obtinguts

Castalla Puertas e Interiorismo com millor eixemple investigat

Puertas Castalla, Puertas e Interiorismo

Imatge obtinguda de Puertas Castalla https://www.puertascastalla.com

Empresa fabricant de portes i interiorisme que són referents en el sector a nivell Europeu. Compten amb una imatge corporativa molt cuidada i adaptada a les necessitats actuals. A més, compten amb unes Xarxes Socials amb bona edició, bona imatge de marca i un contingut actualitzat.

Dades d’altres empreses

Moltes empreses no compten amb departament de comunicació o bé ho administren internament. Del total d’empreses investigades, 5 m’han pogut informar que compten amb una empresa externa de comunicació.

A més, unes quantes empreses m’han comentat que no veuen rendible l’ús de Xarxes Socials, ja que no van dirigides al seu públic objectiu.

Barreres en la prospecció telefònica

A l’hora de realitzar les crides a les diferents empreses, m’he trobat amb diversos impediments. En primer lloc, l’absència de la persona encarregada de la comunicació y/o gerent de l’empresa. Després també, el no poder facilitar dades de l’empresa ni per via telefònica ni per correu electrònic. A més, moltes empreses no entenen el motiu de la investigació i es pensen que se’ls va a vendre una línia telefònica.

T’ajudem a millorar la imatge corporativa de la seua empresa

En Sarsia Publicitat som una agència de comunicació en la qual t’ajudem a millorar la teua imatge corporativa, contacta con nosotros estem a tu disposición

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *