Realitzem treballs de relacions públiques a València: investigació de públics, pla i accions de relacions públiques

Les relacions públiques són quelcom molt més important que repartir fullets en el carrer. És una disciplina de la comunicació corporativa basada en l’anàlisi dels públics i les seues relacions entre si. Amb este anàlisi podem establir plans i realitzar accions. Per a arribar a aconseguir una bona relació entre tots ells.

Si necessites més informació, contacta amb la nostra agència de publicitat a València. Envia un correu electrònic a info@sarsiapublicitat.com, o crida al +34622638904.

Agència de comunicació - Relacions públiques a València

Apliquem mètodes d’investigació de públics que serveixen per saber quina percepció es té d’una empresa

S’ha d’elaborar en primer lloc un mapa de públics interns i externs.

Una vegada determinem quins grups o tipus de públics tenen qualsevol relació amb l’empresa. Seguirem per estudiar la percepció que tenen de l’empresa. Este estudi de la percepció és la pedra angular de la investigació de públics.

Investigació de públics

Depenent de la importància investigarem amb més profunditat un públic o un altre. Hi ha diferents mètodes d’estudi en la investigació de públics, nosaltres solem utilitzar l’enquesta, l’entrevista i l’observació participant. Sense que el subjecte a estudiar tinga percepció que ho està sent (exemple: tècnica del client misteriós).

Com Sun Tzu va plasmar en “El art de la guerra”, coneix al teu enemic i coneix-te a tu mateix, en la investigació de públics has de conèixer quina percepció tenen de tu, els clients, els treballadors, els socis i també la competència.

Contacta amb l’agència de comunicació corporativa a València Sàrsia per a realitzar la investigació de públics. Gràcies a esta investigació podràs desvelar coses que no coneixes sobre aquells que es relacionen amb la teua organització.

Pla de relacions públiques RRPP

Quan una organització coneix als públics que la integren de forma directa o indirecta, necessita elaborar el seu pla de relacions públiques

En l’actualitat es donen noves formes de comunicació en Internet que ens permeten realitzar accions molt barates de difondre missatges als nostres públics interns i externs.

Sàrsia, com a agència de comunicació corporativa, RRPP i publicitat, t’ajuda a elaborar el pla de relacions públiques en la teua empresa. Hem de millorar la comunicació entre els públics de l’empresa per a millorar la imatge, la productivitat, les vendes i tots els àmbits en què l’organització tinga influència.

Públics interns

Primerament, en els públics interns tenim en compte els treballadors i els proveïdors. Hem d’analitzar la forma en que es relacionen entre si i solucionar els problemes de comunicació. Tenim moltes eines per a fer-ho, des de reunions periòdiques, circulars, millora de processos, formació fins a jornades de convivència.

Públics externs

Per altra banda, els públics externs són els compradors, els consumidors, els venedors, etc. Estan inclosos en els públics externs. Per exemple, les famílies dels treballadors i els veïns de l’empresa.

Recorda que finalment un relacions públiques és un professional de la comunicació que estudia els diferents públics que es relacionen amb l’empresa.

El teu pla de relacions públiques a València amb la teua agència de comunicació corporativa i publicitat a València Sàrsia.