En aquesta campanya social hem realitzat la ideació, cerca de col·laboradors, producció de vídeo, difusió de l’espot i de nota de premsa

Ideació d’una campanya social

Una campanya social no té un objectiu comercial, però té un procés similar a altres campanyes de publicitat. Una vegada determinat l’objectiu, aquest era visibilizar el col·lectiu de persones sordes i la seua diversitat, ideem l’espot per a la campanya.
Es va presentar el guió i es van realitzar les modificacions acordades per a la producció de l’spot.

Cerca de col·laboradors privats

La producció de l’espot ha sigut subvencionada per la Diputació d’Alacant. Per a poder invertir en la difusió d’aquest spot hem comptat amb la participació de diferents empreses.

Participació especial de:

Grupo HLARótulos Arques

Participación de:

Ankara MotorCaja Rural Central, SGA, Advanced Bionics

Col·laboració de:

Radio San Vicente – veu

Sàrsia Publicitat – cerca de patrocinadors, col·laboradors i difusió.

Rótulos Arques – atrezzo

Producció de vídeo

El vídeo es va rodar al Campello i va comptar amb la participació dels membres d’APESOA per a actuar durant el rodatge. En aquesta producció de vídeo hem volgut ajudar-nos de l’alta implicació dels socis.
La participació dels socis va ser un èxit i el rodatge va esdevenir sense contratemps. Durant aquest rodatge Rótulos Arques va cedir un dels seus vehicles i pols corporatius com atrezzo per a poder interpretar a persones treballant.
Posteriorment es va realitzar una edició pensant en una accessibilitat tan major com fos possible. Es va incloure veu, gràcies a la col·laboració de Ràdio Sant Vicent. Es van incloure subtítols i en tercer terme APESOA ens va aportar la imatge en croma d’una intèrpret de llengua de signes.

Promoció i avaluació

Difusió de l’espot en xarxes socials

Gràcies a les empreses privades que han participat en aquesta campanya social, hem aconseguit fer una promoció per a assegurar una bona difusió en xarxes socials del mateix.
S’ha invertit d’una banda en Facebook i Instagram, per l’altre costat en Youtube durant desembre de 2018. L’audiència durant aquest període ha sigut de més de 41.000 visualitzacions. En concret unes 30.000 en Facebook i Instagram i més d’11.000 en Youtube.

Anàlisi dels efectes

Els resultats generals són molt satisfactoris respecte al pressupost executat. Les empreses que han participat en la campanya han obtingut una gran quantitat de visualitzacions de la seua marca. Havent fet una inversió xicoteta, desenvolupant a més una acció de responsabilitat social corporativa.
Una gran quantitat de públic a Alacant ha pogut reflexionar sobre la necessitat de visibilizar a les persones sordes. Totes les reaccions en xarxes socials han sigut positives. I per tant podem estar molt satisfets d’aquesta campanya de vídeo en xarxes socials.