Creació de subtítols per a Youtube

Els subtítols per a Youtube són una tasca necessària per a aquelles empreses que pretenen internacionalitzar els seus vídeos

La subtitulació de vídeos de Youtube és una tasca a la qual molt poques empreses li donen importància. Els subtítols permeten traduir els nostres vídeos sense arribar a la necessitat de locutar-los en un altre idioma. A més, li donem l’oportunitat d’entendre el nostre producte al públic amb problemes d’oïda.

Si necessites informació sobre el nostre servici de subtitulació de vídeos per a
Youtube, contacta amb nosaltres. Pots fer-ho enviant un email a info@sarsiapublicitat.com o cridant al +34622638904.

La subtitulació de vídeos

Youtube té una eina per a subtitular els vídeos. És molt fàcil d’usar, ja que
permet escollir els segons en els quals es troba cada frase. Però abans d’açò és necessari tenir el guió redactat prèviament.

D’altra banda, existixen programes que permeten crear les subtitulacions prèvies a la publicació del vídeo. Adobe Premiere, per exemple, compta amb l’aplicació de subtitulació. Estos subtítols es poden afegir en el mateix moment en què llancem el vídeo. Ja que Youtube també permet afegir els nostres subtítols en format.

També es poden incloure els subtítols dins del propi vídeo, però estos no serien reconeguts per Youtube. De manera que quedarien obligatoris dins del vídeo i solament es podrien afegir en un idioma.

Per açò els avantatges de subtitular per a Youtube és que pots afegir els idiomes que vulgues. A més, l’usuari és qui tria si vol visualitzar-los.

Sàrsia és la teua productora audiovisual encarregada de subtitular vídeos per a Youtube

En la nostra agència no solament comptem amb els millors experts en producció audiovisual. També formen part d’ella diferents traductors a anglès, francès, alemany o altres llengües. Açò permet que puguem crear subtítols en diferents idiomes.

Si necessites un servici de susbtitulació de vídeos per a Youtube o una altra plataforma, contacta amb nosaltres.